21. 6. 2018.

Produžiće rok za one koji su počeli postupak legalizacije objekata

"Razumijemo da može doći do zastoja u procesu zbog pretrpanosti katastra. U vezi sa tim, radimo na formulaciji rješenja koje će omogućiti da do 15. jula podnesu zahtjev oni bespravni graditelji koji imaju potvrdu/dokaz izdat od strane katastra da su predali zahtjev za ovjeru elaborata izvedenog stanja bespravnog objekta.Znači, govorimo o situaciji kada je bespravni graditelj preduzeo radnje u cilju započinjanja postupka legalizacije - izradio elaborat, ali nije u mogućnosti da do 15. jula završi proceduru ovjere elaborata i upisa objekta u katastar, pa se na osnovu te pretpostavke omogućava da podnese nepotpun zahtjev, uz obavezu da nedostajuća dokumenta dostavi kada završi postupak pred katastrom", kazao je on.

Čanović je ponovio da će oni koji ne legalizuju objekte plaćati znatno veću cijenu, od 681 euro po metru kvadratnom.

Iako je rok za legalizovanje objekata 15. jul i zvanično je 42.833 nelegalnih objekta, zahtjev za legalizaciju je podnijelo svega 3.442 građanina.

Čanović je rekao da se u Crnoj Gori uvijek čeka poslednji trenutak za djelovanje.

„Iz ovog razloga nismo previše iznenađeni manjim brojem zahtjeva, iako smo mnogo puta apelovali na građane da ispoštuju predviđeni zakonski rok", izjavio je direktor Direktorata za razvoj stanovanja.

Upozorava i da će ukoliko sada ne legalizuju objekte cijena biti znatno veća, kao i da se može doći do rušenja.

„Uklanjaće se oni objekti koji se budu nalazili na predviđenim trasama infrastrukture i to kada se ukaže potreba za uklanjanjem objekta, a do tada će vlasnici plaćati naknadu za korišćenje prostora", istakao je on u razgovoru za Portal Analitiku.

 

» Back