26. 6. 2018.

Rok za legalizaciju produžiće do 1. oktobra

Amandmanima na izmjene Zakona o planiranju i izgradnji predloženo je produženje roka opštinama za donošenje planskih dokumenata za 2,5 mjeseca, odnosno do 1. oktobra tekuće godine.
Predviđeno je takođe da građani mogu prijaviti objekat za legalizaciju samo sa potvrdom iz katastra da su predali elaborate na ovjeru kazao je juče u parlamentu ministar turizma Pavle Radulović, prenosi Pobjeda.

Parlament je juče počeo raspravu o izmjenama ovog zakona a nastaviće danas.

"Uvažili smo predlog za produženje roka za planska dokumenta jer su u mnogim opštinama bili izbori tako da nijesu zasijedali lokalni parlamenti. Dozvolili smo da građani mogu prijaviti objekat za legalizaciju samo sa potvrdom iz katastra da su predali elaborate na ovjeru. Produžiće se rok od 90 dana za ovjeru elabrata. Glavni razlog je to što svi čekamo posljednji trenutak pa su zagušene geodetske kuće i katastri", objasnio je Radulović.

Zakon je donešen u oktobru 2017, a iz njega su brisani prekršaji, jer su izmjenama Krivičnog zakonika kvalifikovni kao krivično djelo.

Ministar je podsjetio da će objekti čija je legalizacija počela po starom zakonu po njemu biti i završena.

Kodex

 

» Back