11. 7. 2018.

Zahtjevi za legalizaciju se mogu podnijeti i 16. jula

Građani će i u ponedjeljak, 16. jula, moći da podnesu zahtjev za legalizaciju bespravnih objekata, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.
"Naime, Članom 89 Zakona o upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na praznik, odnosno neradni dan, isti se mora pomjeriti za jedan dan", objasnili su oni.

Podsjećamo da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je nedavno usvojen u Skupštini Crne Gore između ostalog predviđeno da vlasnici bespravnih objekata do isteka roka 16. jula mogu da predaju zahtjev za legalizaciju sa dokazom iz Katastra da su predali elaborat premjera na ovjeru.

"U tom slučaju postupak se prekida do dostavljanja potpune dokumentacije, odnosno na rok do 90 dana. Dakle, bespravni graditelji koji urade elaborat izvedenog stanja, mogu da predaju zahtjev za legalizaciju u zakonom predviđenom roku, te naknadno dostave nedostajuću dokumentaciju", kazali su u Ministarstvu.

Legalizacija podrazumijeva podnošenje popunjenog zahtjeva za legalizaciju, elaborat premjera izvedenog stanja bespravnog objekta koji ovjerava Katastar i dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno list nepokretnosti.

"Takođe, odredbama Zakona o upravnom postupku, propisano je postupanje ovlašćenih lica u slučaju podnošenja nepotpunog podneska, a postupak legalizacije je upravni postupak. U skladu sa članom 60 navedenog zakona, podnesak, u ovom slučaju zahtjev za legalizaciju koji se predaje opštinama, a koji je u formalnom smislu nepotpun, ne može se odbiti ukoliko nisu sprovedene procesne radnje. To podrazumijeva da je ovlašćeno lice dužno da obavijesti podnosioca zahtjeva koja dokumenta treba da dostavi i odredi primjeren rok za dopunu dokumentacije", ističu u Ministarstvu.

Građani svoje zahtjeve mogu poslati poštom, a smatra se validnim ukoliko je pošti predat u predviđenom roku, odnosno zaključno sa 16. julom.

Cdm

 

» Back